2021 E-BIKE     KTM 


KTM Macina Kapoho 2972


M/43     XT 12


 €  4.799.-

Lagernd

KTM Macina Lycan 271 Glorious


L/48    Deore XT 12

 €  4.799.-

Lagernd

KTM Macine Race 291


L/48    Deore 10


 €  3.099.-

Lagernd

KTM Macina Chacana 294


L/48     Sram SX12+


 €  3.599.-

Verfügbar ab: .04.08.2021


KTM Macina Race 272


M/43     Alivio 9


 €  2.799.-
Verkauft


KTM Macina Team LFC


XL/53     Deore 11


 €  3.699.-

Verkauft


KTM Macina Sport 630


PTS/46    Deore 10


 €  3.399.-

Verfügbar ab: 14.09.2021


KTM Macina Sport 630


PTS/56    Deore 10


 €  3.399.-

Verfügbar ab: 14.09.2021


KTM Macina Style 620


US/46     Deore 11

 Farbe: Stell Grey

 €  3.699.-

Verfügbar ab: 18.08.2021


KTM Macine Style 620 


US/51    Deore 11
 Farbe: Stell Grey

 €  3.699-

Verfügbar ab: 18.08.2021

KTM Macina Tour CX 610


US/43    Deore 10


 €  3.399.-

Verfügbar ab: 11.08.2021

KTM Macina Tour CX 610


US/46    Deore 10


 €  3.399.-

Verfügbar ab: 11.08.2021

KTM Macina Tour P610 


US/43    Deore 10


 €  3.199.-

Verfügbar ab: 18.08.2021

KTM Macine Cross 610


H/51    Deore XT 12


 €  3.799-

Verfügbar ab: 18.08.2021