2021 E-BIKE     KTM 


KTM Macina Central 7


US/46    Nexus 7


 €  2.399.-
Lagernd

KTM Macina Team 273


M/43    Deore 10


 €  3.099.-

Lagernd 


KTM Macina Central 5 RT 


US/46    Nexus 5 RT


 €  2.899.-

Verkauft

KTM Macina Prowler Master


L/48     XT 12


 €  5.899.-

Verfügbar ab: 15.04.2021

KTM Macina Kapoho 2972


M/43     XT 12


 €  4.799.-

Verfügbar ab: .31.03.2021

KTM Macina Chacana 294


L/48     Sram SX12+


 €  3.599.-

Verfügbar ab: .07.06.2021


KTM Macina Team LFC


XL/53     Deore 11


 €  3.699.-

Verfügbar ab: .22.06.2021


KTM Macina Race 272


M/43     Alivio 9


 €  2.799.-

Verfügbar ab: .24.05.2021


KTM Macina Sport 630


PTS/46    Deore 10


 €  3.399.-

Verfügbar ab: 01.08.2021


KTM Macina Sport 630


PTS/56    Deore 10


 €  3.399.-

Verfügbar ab: 01.08.2021


KTM Macina Style 620


US/46     Deore 11

 Farbe: Stell Grey

 €  3.699.-

Verfügbar ab: 16.06.2021


KTM Macine Style 620 


US/51    Deore 11
 Farbe: Stell Grey

 €  3.699-

Verfügbar ab: 16.06.2021

KTM Macina Tour CX 610


US/43    Deore 10


 €  3.399.-

Verfügbar ab: 26.05.2021

KTM Macina Tour CX 610


US/46    Deore 10


 €  3.399.-

Verfügbar ab: 11.08.2021

KTM Macina Tour P610 


US/43    Deore 10


 €  3.199.-

Verfügbar ab: 21.07.2021

KTM Macina Lycan 271 Glorious


L/48    Deore XT 12


 €  4.799.-

Verfügbar ab: 02.06.2021

KTM Macine Race 291


L/48    Deore 10


 €  3.099.-

Verfügbar ab: 23.06.2021

KTM Macine Cross 610


H/51    Deore XT 12


 €  3.799-

Verfügbar ab: 18.08.2021

KTM Macine Sport 620 PTS


D/43    Deore 11


 €  3.699-

Verfügbar ab: 28.04.2021

KTM Macine Sport 620 PTS


D/46    Deore 11


 €  3.699-

Verfügbar ab: 21.04.2021

KTM Macine Sport 620 PTS


D/51    Deore 11


 €  3.699-

Verkauft